Tack till alla som deltog på vårens städdag

Det blev ett stort deltagande på vårens städdag. Mycket glädjande. Och goda hamburgare blev det till hungriga arbetare!

Hamburgare på g!

Många arbetare

Angående störningar i Telias TV-utbud

Under en veckas tid försvann ett stort antal kanaler från samfällighetens TV-utbud. Det var pga av att Telia och SBS Discovery inte kunde komma överens om ett avtal som båda parter kunde acceptera. Telia har för ett par dagar sen kunnat sluta ett avtal med SBS Discovery som gör att vi har fått tillbaka alla kanaler. Utöver detta kommer vi även få en ny kanal, Investigation Discovery.

Redan den 8 april, har kanalerna Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Science, Discovery World, Eurosport och Eurosport 2 åter lagts i Telias utbud. Dessutom tillkommer den nya kanalen Investigation Discovery inom kort.

Kompensation
Telia erbjuder viss kompensation för de problem som varit genom att HBO kommer vara gratis i en månad i tv-utbudet och i Play. Alla kan också hyra tre filmer gratis ur filmbutiken på huvudboxen.

Kunder med tv-paket Stor: Behåller ersättningskanalen HBO under april månad samt får tre kostnadsfria filmer från Telias filmbutik.

Mer info
Information kring förändringar i Telias TV-utbud
Kanal 5 tillbaka i Telias utbud

Kallelse till årsmöte 2015

Onsdagen den 15:e april är det dags för årets ordinarie föreningsstämma med Odens Samfällighet. Mötet äger rum i Valhalls förskola och startar kl 19:00.

Kallelse och dagordning kan läsas i sin helhet här.

Städdag 9:e maj

Våren närmar sig!Sol

Dags att städa upp och fixa vårt område efter vintern.

Vårens städdag blir lördag 9:e Maj. Vi samlas kl. 09.00 på respektive gård för att i samråd med sin städledare fördela ut arbetsuppgifterna. Kl. 13.00 samlas vi vid lekparken och grillar.

Städdagen är som vanligt obligatorisk med minst en från varje hushåll och premieras med 500:- avdrag/städdag på samfällighetsavgiften som betalas i december. Kan du inte delta får du ta kontakt med städledaren i god tid före och få en uppgift att utföra före städdagen.

OBS!! Upptagning av grus ingår ej i städdagsarbetet. Det utförs runt sin egen fastighet samt del av parkering. Deadline för detta är senast 15: april. Eftersom vi har ett stort behov av grus till besöksparkeringen är det önskvärt att alla lämpar av sitt grus på den, så att föreningen sparar in denna kostnad av material. Kontakta din städledare för ev. lån av blås.

Bilkörning/Parkering
 Bilkörning inom området får endast ske i undantagsfall (för i- och urlastning) och då med låg fart och med god uppsikt. Det finns många barn i området! Parkering på gångar och gräsmattor inom området är förbjudet. Det är endast tillåtet att stå på gångvägen vid i- och urlastning av bilen.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Städledare
Sydöstra området:
Thomas Möller, Styckjunkargatan 24

Sydvästra området:
Jan Krieger, Styckjunkargatan 16

Mittenområdet:
Christian Linde, Styckjunkargatan 36

Nordöstra området:
Joakim Spång, Konstapelgatan 25

Nordvästra området:
Alf Johansson, Styckjunkargatan 44

Information angående gräsytor

Gällande gräsytor som gränsar till fotbollsplanen/Valhalls förskola.

Kommunen har idag gått ut med information till berörda boende på Styckjunkargatan och Konstapelgatan angående parkering på gräsytorna på kommunens mark. Parkering likväl bilkörning är förbjudet på dessa områden. Kommunen har tidigare informerat om detta om även satt parkeringsböter på de bilar som brutit mot förbudet.

Önskvärt vore om vi kunde hjälpas åt att inte använda gång- och cykelvägar som transportsträcka för bilar och inte köra på gräsytorna som just nu mest är lervälling.

På gång- och cykelvägarna tar sig många barn till och från skola och andra aktiviteter varje dag och en olycka sker lätt. Låt inte detta hända våra barn utan använd anpassade vägar för biltransport.

Läs hela informationsbrevet: Information till boende angående gräsytor

Så här ser det ut idag:

IMG_2148