Sophämtning

Samfälligheten disponerar över två soprum. Dessa töms veckovis och kärlen är avsedda för matavfall. För brännbara sopor har vi två djupbehållare som töms varannan vecka. Där får endast slängas brännbara hushållssopor i knutna påsar.