Trivselregler

Bilkörning/Parkering
Bilkörning inom området får endast ske i undantagsfall (för i- och urlastning) och då med låg fart och med god uppsikt. Det finns många barn i området!

Parkering på gångar och gräsmattor inom området är förbjudet. Det är endast tillåtet att stå på gångvägen vid i- och urlastning av bilen.

Ny besöksparkering finns också på gräsplätten i utkanten av området (korsningen kronhedsvägen/konstapelgatan. Vi hoppas att alla respekterar detta och parkerar sin bil med riktning mot konstapelgatan så att alla får plats och att inte den försänkning som finns blockeras.

Grovsopor
Samfälligheten har inget soprum för grovsopor utan alla boende hänvisas till en återvinningsstation i närheten. Det finns flera återvinningsstationer i Barnarp och Torsvik.

​Porslin, färg, möbler, trädgårdsmöbler, stekpannor, kläder, med mera får inte läggas i sopkärlet. Dessa sopor måste man själv lämna in på en miljö- och återvinningsstation. Mediciner lämnas till Apoteket.

Mer information återfinns på kommunens hemsida.

Skräp och nedskräpning av området
Alla boende har ett ansvar att se till att området är rent och snyggt. Det finns tre soptunnor utställda på området vid lekparkerna. Dessa soptunnor töms gemensamt och ser man en att en soptunna är full så bör man tömma den och sätta i en ny påse.