Styrelsen

Ordförande
Patrik Larsson

Ordinarie ledamot
Eva Boström Östberg

Ordinarie ledamot/sekreterare
Magnus Salestam

Suppleant
Boris Johansson

Revisor
Lena Hillerström

Revisorsuppleant
Ing-Britt Öberg

Valberedningen
Anne-Marie Johansson
Sofia Öberg

Gårdsrepresentanter/Städledare
Sydöstra området: Thomas Möller, Styckjunkargatan 24
Sydvästra området: Jan Krieger, Styckjunkargatan 16
Mittenområdet: Christian Linde, Styckjunkargatan 36
Nordöstra området: Joakim Spång, Konstapelgatan 25
Nordvästra området: Rullande