Om Odens Samfällighet

Samfälligheten Oden består av 47 hushåll. Till samfälligheten betalar varje hushåll 3000:- i kvartalet. Dessa pengar går till underhåll av området, el, försäkringar, snöröjning, fiber (bredband, tv, telefoni) med mera.

Området är uppdelat i fem städområden. Städledaren i varje område har kod till förrådet där gräsklippare, trimmer, lövblås med mera förvaras. Städledaren ansvarar för att gräset klipps och byter glödlampor i områdets utebeIysning.

Samfälligheten har två bestämda städdagar, första helgen i maj och oktober. Föreningen tar ut en avgift för dessa som betalas genom att minst en från varje hushåll deltar efter bästa förmåga, alternativt så betalar man 500:- per städdag. Man kan även komma överens med sin städ­ledare om att sköta om ett område innan städdagen och på så sätt fixa sin del av skötseln av området. Vid dessa tillfällen köper föreningen in korv och bröd, som vi grillar på grillen vid stora lekplatsen.

Om städområdena vill göra fint med blommor eller lekredskap så tala med styrelsen om detta. Det finns även en handkassa där mindre belopp kan betalas ut.

Motortrafik inom området gäller endast vid i- och urlastning av fordon. Tänk på barnen och håll låg hastighet. Parkering inom området är förbjudet. Klipp era häckar så att den nyttotrafiken som kör på området har fri sikt och framkomlighet.

Varje år i april månad har vi årsmöte. På årsmötet väljer vi tre stycken till styrelsen och en suppleant. Till styrelsen blir man vald i två år och som suppleant i ett år. Valberedningen går runt innan årsmötet och kollar om någon är intresserad av att vara med i styrelsen. Jönkopingsbostäder sköter om vår bokföring och våra papper.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Samfälligheten Oden