Lekplatser

Samfälligheten förvaltar tre lekplatser. Det finns gungställningar, klätterställning, lekstuga, sandlådor och mycket grönområden.

2012 investerade samfälligheten i nya redskap, en ny lekstuga till lekplatserna och sanden i två av sandlådorna byttes ut.

Stora lekparken