Kategoriarkiv: Nyheter

Nytt om föreningen

Information angående gräsytor

Gällande gräsytor som gränsar till fotbollsplanen/Valhalls förskola.

Kommunen har idag gått ut med information till berörda boende på Styckjunkargatan och Konstapelgatan angående parkering på gräsytorna på kommunens mark. Parkering likväl bilkörning är förbjudet på dessa områden. Kommunen har tidigare informerat om detta om även satt parkeringsböter på de bilar som brutit mot förbudet.

Önskvärt vore om vi kunde hjälpas åt att inte använda gång- och cykelvägar som transportsträcka för bilar och inte köra på gräsytorna som just nu mest är lervälling.

På gång- och cykelvägarna tar sig många barn till och från skola och andra aktiviteter varje dag och en olycka sker lätt. Låt inte detta hända våra barn utan använd anpassade vägar för biltransport.

Läs hela informationsbrevet: Information till boende angående gräsytor

Så här ser det ut idag:

IMG_2148

Gräsytan mellan samfälligheten och förskolan Valhall.

Den gräsytan är kommunens mark, men vi tycker ändå att det är tråkigt att folk kör in med sina bilar där och förstör denna fina gräsyta, speciellt nu när marken är så blöt. Det som är ännu tråkigare är att folk kör med bil rakt över nylagd jord, när kommunen fixar till och ställer till rätta i nära anslutning till vårt område. Det är ju dessutom en gångväg där det går många skolbarn varje morgon. Kommunen har även informerat om problemet och kommer vidta åtgärder.

IMG_9513Fotograf: Boende i området.

Det har återigen börjat köra/parkera en hel del bilar inne på området vilket inte är tillåtet förutom vid i och urlastning. Då gäller låg hastighet med god uppsikt. Tänk på att det är mycket barn ute och leker även den här årstiden.

Angående besöksparkeringen så är den till för besökare. Det är onödigt att vi kör upp den själva och gör lervälling med tanke på att marken är så blött. Alla har ju varsin parkering och varsitt garage. Räcker det inte till så parkera på en närliggande väg.

I övrigt önskar styrelsen en God Jul!

Belysning på garagen

Godkväll!

Styrelsen har tidigare fört diskussion och tittat på lite olika förslag på en förändring av belysningen på garagen. Men med tanke på att garagetaken nu måste prioriteras i 1:a hand så ligger det för tillfället på is. Det finns däremot med som en framtida investering.

Vi vill med det informera om att det är förbjudet att montera dit egen belysning, genom att göra åverkan på plåt eller annat. Vill man ha en bättre sikt till nyckelhålet rekommenderas det att man hänger en liten ficklampa i sin garagenyckel. T.ex. lampa

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Viktig information.

Håll utkik i er mail eller brevlåda!

//Styrelsen

Tack!

Tack för ett bra och väl utfört arbete idag alla ni som ställt upp trots höstrusk i luften. 🙂

Skärmavbild 2013-10-05 kl. 17.23.58