Kategoriarkiv: Kallelse

Städdag samt föreningsstämma

Hej.

Nu är äntligen våren här och vi har tänkt att beställa upptagning av grus på våra vägar. Det som behövs av Er boende är att kratta eller blåsa ut gruset från gräsytor och vägar (där inte snöhögarna ligger kvar) senast den 29:e April. Då kan sopmaskinen hjälpa oss att lägga det på den ”nya” parkeringen vid områdets info skylt.

Vårens städdag blir lördagen den 5 Maj kl 09:00, man anmäler sig till sin städledare för att får sin uppgift tilldelad. Kan man inte medverka på städdagen så skall man kontakta sin städledare i god tid och då kan man få en uppgift att utföra innan städdagen äger rum.

Efter att arbetet är utfört så samlas vi och grillar något i vanlig ordning.

Ordinarie föreningsstämma med Odens Samfällighet kommer att ske den 19 April kl 19:00 i Barnarps IF klubbstuga. Kallelse har kommit i brevlådan. Årsredovisningen kommer att delas ut innan stämman.

Bästa hälsningar, Styrelsen

Städdag och årsmöte

Hej!

Nu är våren kommen och vi har beslutat att beställa uppsopning av gruset i år. Det som behövs av er boende är att kratta/blåsa ut gruset från gräsytorna.

Uppsopning kommer att ske 14 april. Därför är det bra om gruset ligger utsopat senast den 14 april.
Vårens städdag blir lördag 7 Maj. kl. 09.00 vid respektive städområde. Efter avslutat arbete samlas vi och grillar i vanlig ordning.

Årsmötet blir den 26 april kl. 19.00 i Barnarps IFs lokal. Årsredovisning lämnas separat.

Vänliga hälsningar styrelsen.

Kallelse till årsmöte 2015

Onsdagen den 15:e april är det dags för årets ordinarie föreningsstämma med Odens Samfällighet. Mötet äger rum i Valhalls förskola och startar kl 19:00.

Kallelse och dagordning kan läsas i sin helhet här.

Städdag 9:e maj

Våren närmar sig!Sol

Dags att städa upp och fixa vårt område efter vintern.

Vårens städdag blir lördag 9:e Maj. Vi samlas kl. 09.00 på respektive gård för att i samråd med sin städledare fördela ut arbetsuppgifterna. Kl. 13.00 samlas vi vid lekparken och grillar.

Städdagen är som vanligt obligatorisk med minst en från varje hushåll och premieras med 500:- avdrag/städdag på samfällighetsavgiften som betalas i december. Kan du inte delta får du ta kontakt med städledaren i god tid före och få en uppgift att utföra före städdagen.

OBS!! Upptagning av grus ingår ej i städdagsarbetet. Det utförs runt sin egen fastighet samt del av parkering. Deadline för detta är senast 15: april. Eftersom vi har ett stort behov av grus till besöksparkeringen är det önskvärt att alla lämpar av sitt grus på den, så att föreningen sparar in denna kostnad av material. Kontakta din städledare för ev. lån av blås.

Bilkörning/Parkering
 Bilkörning inom området får endast ske i undantagsfall (för i- och urlastning) och då med låg fart och med god uppsikt. Det finns många barn i området! Parkering på gångar och gräsmattor inom området är förbjudet. Det är endast tillåtet att stå på gångvägen vid i- och urlastning av bilen.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Städledare
Sydöstra området:
Thomas Möller, Styckjunkargatan 24

Sydvästra området:
Jan Krieger, Styckjunkargatan 16

Mittenområdet:
Christian Linde, Styckjunkargatan 36

Nordöstra området:
Joakim Spång, Konstapelgatan 25

Nordvästra området:
Alf Johansson, Styckjunkargatan 44

Kallelse till årsmöte 2014

Onsdagen den 23 april hålls ordinarie föreningsstämma med Odens Samfällighet.

Stämman hålls i Valhalls förskola kl 19:00.

Dagordning

§1 Stämmans öppnande
§2 Val av ordförande av stämman
§3 Val av sekreterare för stämman
§4 Val av justerare för stämman
§5 Styrelsens och revisorernas berättelser
§6 Fastställande av resultat- och balansräkning
§7 Ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna
§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§10 Presentation av budget
§11 Val av styrelse och styrelseordförande
§12 Val av styrelsesuppleant
§13 Val av revisor och revisorsuppleant
§14 Val av valberedning
§15 Övriga frågor
§16 Meddelande av plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt
§17 Stämmans avslutande