Städdag 9:e maj

Våren närmar sig!Sol

Dags att städa upp och fixa vårt område efter vintern.

Vårens städdag blir lördag 9:e Maj. Vi samlas kl. 09.00 på respektive gård för att i samråd med sin städledare fördela ut arbetsuppgifterna. Kl. 13.00 samlas vi vid lekparken och grillar.

Städdagen är som vanligt obligatorisk med minst en från varje hushåll och premieras med 500:- avdrag/städdag på samfällighetsavgiften som betalas i december. Kan du inte delta får du ta kontakt med städledaren i god tid före och få en uppgift att utföra före städdagen.

OBS!! Upptagning av grus ingår ej i städdagsarbetet. Det utförs runt sin egen fastighet samt del av parkering. Deadline för detta är senast 15: april. Eftersom vi har ett stort behov av grus till besöksparkeringen är det önskvärt att alla lämpar av sitt grus på den, så att föreningen sparar in denna kostnad av material. Kontakta din städledare för ev. lån av blås.

Bilkörning/Parkering
 Bilkörning inom området får endast ske i undantagsfall (för i- och urlastning) och då med låg fart och med god uppsikt. Det finns många barn i området! Parkering på gångar och gräsmattor inom området är förbjudet. Det är endast tillåtet att stå på gångvägen vid i- och urlastning av bilen.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Städledare
Sydöstra området:
Thomas Möller, Styckjunkargatan 24

Sydvästra området:
Jan Krieger, Styckjunkargatan 16

Mittenområdet:
Christian Linde, Styckjunkargatan 36

Nordöstra området:
Joakim Spång, Konstapelgatan 25

Nordvästra området:
Alf Johansson, Styckjunkargatan 44

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.