Information angående gräsytor

Gällande gräsytor som gränsar till fotbollsplanen/Valhalls förskola.

Kommunen har idag gått ut med information till berörda boende på Styckjunkargatan och Konstapelgatan angående parkering på gräsytorna på kommunens mark. Parkering likväl bilkörning är förbjudet på dessa områden. Kommunen har tidigare informerat om detta om även satt parkeringsböter på de bilar som brutit mot förbudet.

Önskvärt vore om vi kunde hjälpas åt att inte använda gång- och cykelvägar som transportsträcka för bilar och inte köra på gräsytorna som just nu mest är lervälling.

På gång- och cykelvägarna tar sig många barn till och från skola och andra aktiviteter varje dag och en olycka sker lätt. Låt inte detta hända våra barn utan använd anpassade vägar för biltransport.

Läs hela informationsbrevet: Information till boende angående gräsytor

Så här ser det ut idag:

IMG_2148

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.