Kallelse till städdag våren 2014

Förra årsmötet framkom det önskemål om att skjuta fram städdagen på våren. I år blir den därför 10 Maj. Städdagen är som vanligt obligatorisk med minst en från varje hushåll och premieras med 500:- avdrag/städdag på samfällighetsavgiften som betalas i december.

Samling sker på respektive gård kl 9.00 för samordning med din städledare. Kan du inte delta får du ta kontakt med städledaren i god tid före och få en uppgift att utföra före städdagen.

Efter avslutad städning grillar vi i vanlig ordning 🙂

OBS!! Upptagning av grus utanför egen fastighet ingår ej i städdagsarbetet. Det utförs på egen hand. Gruset lämpas av på föreningens besöksparkering. Önskvärt är om allt är upptaget senast 14:e april. Övrigt grus på parkeringar tas upp på städdagen.

Städledare
Sydöstra området – Tomas Möller, Styckjunkargatan 24
Sydöstra området – Jan Krieger, Styckjunkargatan 16
Mittenområdet (stora lekparken) – Christian Linde, Styckjunkargatan 36
Nordöstra området – Joakim Spång – Konstapelgatan 25
Nordvästra området – Oklart i skrivande stund.

Väl mött // Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.