Viktig information till alla boende

VIKTIGT: Nu när vi har mycket arbetare, hantverkare och maskiner på området som arbetar så är det väldigt viktigt att ingen parkerar någon bil inne på området eller på intilliggande ytor som inte är avsedda för parkering. Det är mycket viktigt att alla respekterar detta, då dom måste komma fram med arbetsfordon och kunna gräva där det är planerat. Parkerad bil inne på området som stör arbetet och medför extra avgifter till föreningen kommer debiteras direkt till den boende som är ansvarig för den parkerade bilen.

Hjälp gärna till att sprida denna information genom att informera din granne.

I övrigt gäller som vanligt samma regler som innan;

Bilkörning/Parkering
Bilkörning inom området får endast ske i undantagsfall (för i- och urlastning) och då med låg fart och med god uppsikt. Det finns många barn i området!

Parkering på gångar och gräsmattor inom området är förbjudet. Det är endast tillåtet att stå på gångvägen vid i- och urlastning av bilen.

,Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.