Telias fastighetsnät

Igår hade vi uppstartsmöte med Telia och Eltel Networks som kommer att bygga fastighetsnätet. Tyvärr finns det risk för en eventuell försening till utsatt leveransdatum, med motiveringen, ”Vi har haft en pressad arbetssituation under sensommaren/hösten vilket gjort att vi inte har kommit igång i tid. Samtidigt påverkar det att vintermånaderna innebär en kort tidsperiod för schaktning etc som i sin tur innebär att grävare är svåra att boka upp under denna tid.”

Vi i styrelsen lade beställningen 22 Maj och är således inte ansvariga för detta. Hur vi löser debiteringen på den fasta månadskostnaden från och med 1 Januari, som ni fått eller kommer att få ut i dagarna, får vi titta på i efterhand när vi vet hur sen leveransen eventuellt blir. Det är dock inte sagt att det inte kommer att gå till 1:a Januari, men det finns risk att det blir försenat en aning.

Vad dom sa på mötet är att dom rekommenderar ingen att säga upp sina befintliga abonnemang förrens ett definitivt datum är satt. Gärna så att man har en månads överlapp så att ingen står utan tv, internet eller telefoni.

Nästa sak är att dom behöver tillträde till resp. fastighet vid minst 3 tillfällen och önskvärt vore därför att dom via oss kunde kvittera ut en nyckel till varje fastighet, alt. att det alltid är någon hemma. Minst en helg i förväg kommer ni att få lapp i brevlådan om datum som dom behöver tillträde. Vi kommer att samla in nycklar till alla hushåll som Eltel Networks sen kommer att kvittera ut. Det är givetvis frivilligt att lämna ut en nyckel. Men efter två försök att få tillträde utan framgång, så kommer arbetet inte kunna slutföras inne i fastigheten. Bra att veta är att ingen adresslapp kommer att finnas på nyckeln. Nycklarna kommer att förvaras på säker plats till dess att dom kvitteras ut av Eltel Networks.

Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.